Strategis logo

 • Poszerz z nami swoje perspektywy!

  Możliwość korzystania ze środków unijnych to nie tylko ogromna szansa na pozyskanie dodatkowego finansowania, ale przede wszystkim na poszerzenie perspektyw dotyczących rozwoju oraz poprawy konkurencyjności firmy.

  więcej...

 • W gronie najlepszych firm doradczych

  Wg rankingu miesięcznika „Fundusze Europejskie” znajdujemy się w czołówce najbardziej skutecznych polskich firm doradczych pozyskujących środki na innowacyjne inwestycje, na równi z takimi liderami światowymi jak np. firma konsultingowa Ernst & Young. *)

  więcej...

 • Sięgnij po dotacje na e-biznes

  Masz pomysł na portal społecznościowy, nową usługę świadczoną przez Internet, zamierzasz wdrożyć w swojej firmie nowe rozwiązania z dziedziny e-biznesu? Sięgnij po unijne dotacje z Programu Innowacyjna Gospodarka.

  więcej...

 • Poznaj 7 Cudów Funduszy Europejskich

  Nasi eksperci realizują dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego konkurs na najciekawsze atrakcje turystyczne, które powstały dzięki Funduszom Europejskim.

  więcej...

 • Do 2 mln złotych dotacji na wspólne prowadzenie biznesu przez Internet

   

  Współpracujesz lub chcesz rozpocząć współpracę ze swoimi partnerami biznesowymi w oparciu o rozwiązania elektroniczne, zautomatyzować komunikację handlową oraz koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwami? 
  Sięgnij po dotacją na projekt B2B!


  więcej...

RADEX

Rozwój przez innowacje

Dla lidera na rynku budowlanej stolarki drewnianej pozyskaliśmy dofinansowanie na nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą oraz budowę kompleksu produkcyjno-magazynowego.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „RADEX” powstało we wrześniu 1986 roku i od początku istnienia jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem w branży budowlanej stolarki drewnianej. Głównym przedmiotem jego działalności jest produkcja drzwi, ościeżnic oraz schodów strychowych. Wyroby firmy RADEX dostępne są w ponad 400 sklepach i hurtowniach budowlanych zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych. Oferowane produkty to wyroby najwyższej jakości, dzięki połączeniu nowoczesnych metod produkcji z tradycją dobrze pojętego rzemiosła. W roku 2008 przedsiębiorstwo RADEX podjęło decyzję o współpracy z ekspertami firmy Strategis w zakresie kompleksowego wsparcia planów rozwoju z wykorzystaniem dostępnych Funduszy Europejskich. Obecnie, za sprawą Funduszy Europejskich, firma jest w fazie intensywnego rozwoju w zakresie informatyzacji kluczowych procesów biznesowych oraz unowocześnienia posiadanego potencjału produkcyjnego i technologicznego.

URUCHOMIENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM KLASY ERP

Pojawienie się potrzeby w zakresie wdrożenia systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP związane było z intensywnym rozwojem firmy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zapewnienie sprawnego zarządzania we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy wymagało wprowadzenia nowej jakości w procesie zarządzania. We współpracy z ekspertami firmy Strategis, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb oraz możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania planów inwestycyjnych firmy, został opracowany pierwszy projekt otwierający okres intensywnego rozwoju przy udziale Funduszy Europejskich, mający na celu wzrost konkurencyjności firmy nie tylko na rynku krajowym ale przede wszystkim na skalę międzynarodową. Projekt, polegający na uruchomieniu nowej technologii informatycznej, objął zarówno zakup zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP oraz stworzenie systemowej infrastruktury w siedzibie firmy. Funkcjonalność systemu objęła wszystkie kluczowe procesy biznesowe w firmie tj. produkcję, logistykę i system magazynowy, rachunkowość i zarządzanie finansami oraz sprzedaż. Dzięki zastosowaniu technologii gospodarki elektronicznej oraz pełnemu zindywidualizowaniu systemu do specyfiki działalności firmy, zapewniono wsparcie i automatyzację wszystkich procesów biznesowych zachodzących w firmie RADEX.

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii. Firma Strategis była odpowiedzialna za przeprowadzenie kompleksowej analizy możliwości pozyskania dofinansowania oraz rekomendacje najkorzystniejszego źródła wsparcia, opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (w tym Biznes Planu, wniosku, analizy finansowej oraz wymaganych załączników), wsparcie w kontaktach z Instytucją Wdrażającą podczas oceny projektu, doradztwo przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie oraz sprawne rozliczenie projektu do momentu pełnej wypłaty środków. 

Zaangażowanie w nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania przyniosło spodziewane efekty – wprowadziło firmę do ścisłej czołówki w tej branży. Dalszy rozwój firmy RADEX to kolejne inwestycje „pod okiem” specjalistów firmy Strategis, których realizacje, dzięki ich stałej opiece oraz fachowemu doradztwu w zakresie możliwości pozyskania wsparcia, zostały współfinansowane ze środków unijnych. 

Poczynione inwestycje związane z doskonaleniem procesów technologicznych pozwoliły na wprowadzenie nowych modeli drzwi w nowoczesnej stylistyce. Dalszy rozwój linii produktowej związany z rozwojem technologii produkcji oraz unowocześnieniem i poszerzeniem parku maszynowego to kolejne inwestycje zrealizowane przy udziale Funduszy Europejskich.

ROZBUDOWA KOMPLEKSU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO  

Projekt opracowany przez specjalistów firmy Strategis objął rozbudowę kompleksu produkcyjno-magazynowego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń (m.in. wiertarkę numeryczną, prasę membranową, linię do łączenia elementów drewnianych na długość) o łącznej wartości ponad 1 mln złotych. Dzięki współpracy z ekspertami firmy Strategis w zakresie opracowania wysokiej jakości dokumentacji aplikacyjnej oraz sprawnego rozliczenia inwestycji, firma pozyskała dofinansowania na poziomie 44% kosztów inwestycji. Dzięki realizacji projektu unijnego, firma nie tylko zaoferuje nową gamę produktów, ale przede wszystkim pozyskane dzięki niej środki będzie mogła zainwestować w kolejne projekty oraz kontynuować przyjętą politykę unowocześniania oferty oraz rozwoju technologicznego. 

Dane kontaktowe:

Strategis Sp. j.
ul. Astrów 6
43-300 Bielsko-Biała
tel./faks (33) 498 66 06
e-mail: biuro@strategis.pl

Copyright © 2010 Strategis. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Lizard Media